Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >
Tài khoản & bảo mật>Thay đổi liên kết bộ xác minh google

Thay đổi liên kết bộ xác minh google

Sau khi thay đổi liên kết GA, bạn không được phép rút tiền hoặc chuyển sang OTC trong 24 giờ.

Chìa khóa bí mật Dùng để tìm lại bộ xác minh google, vui lòng lưu giữ cẩn thận.

-- Sao chép

① Nhấp vào "+" của ứng dụng GA hoặc quét mã QR bên dưới hoặc nhập mã token

② Liên kết chìa khóa mới trong ứng dụng GA và nhập mã GA mới vào trang web.

③ Sau đó xác minh mã SMS, mã email, mã GA gốc được liên kết với tài khoản của bạn và hoàn tất việc thay thế GA.