Phần thưởng chào mừng
Phần thưởng lên tới $170
Làm theo các nhiệm vụ dành cho người mới để bắt đầu và kiếm phần thưởng chào mừng $ 170 có thời hạn!
Đếm ngược
00
Giờ
00
Phút
00
Giây
1
Đăng ký
2
Hoàn thành nhiệm vụ
3
Nhận $170
Nhiệm vụ cơ bản
Point Card
Đã hoàn thành

$10

Hoàn thành xác minh ID để nhận $10 Point Card.

Point Card
Đã hoàn thành

$30

Gửi nạp 100$ để nhận được $30 Point Card.

0%
Nhiệm vụ nâng cao
Point Card
Đã hoàn thành

$10

Nhận $10 Point Card khi khối lượng giao dịch Spot của bạn đạt $100.

0%
Point Card
Đã hoàn thành

$40

Nhận $40 Point Card khi khối lượng giao dịch Spot của bạn đạt $1,000.

0%
Point Card
Đã hoàn thành

$80

Nhận $80 Point Card khi khối lượng giao dịch Spot của bạn đạt $10,000.

0%

Mời bạn bè để nhận $170 tiền thưởng và kiếm 30% tiền hoa hồng

Quy tắc
Phần thưởng chào mừng chỉ dành cho người dùng mới. Sau khi đăng ký, hãy nhớ hoàn thành các nhiệm vụ của người dùng mới trong vòng 15 ngày và đổi phần thưởng của bạn trong vòng 30 ngày.
Người dùng cần đổi thưởng lần lượt sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Mỗi phần thưởng chỉ có thể được đổi một lần.
Chiến dịch này không khả dụng cho người dùng từ Trung Quốc đại lục, Singapore, Venezuela, Iran, Triều Tiên, Cuba, Syria và Sudan.
Huobi có quyền truất quyền của những người dùng thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào hoặc tạm ngưng tài khoản đối với bất kỳ hành vi đăng ký nhiều tài khoản được phát hiện.
FAQ
Q Point Card Huobi là gì ?
A
-Huobi Point Card có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch. Nó có giá trị trong 2 tuần sau khi bạn nhận được.
-Huobi Point Card không thể rút, chuyển hoặc sử dụng để thanh toán phí rút tiền.
-Khi thẻ tích điểm Huobi được áp dụng để thanh toán phí giao dịch, sẽ không được hoàn phí hoa hồng.
-Check Point Card balance here.#}
-Activate Point Card deduction here.#}
Q Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền thưởng của tôi không tự động tài khoản của tôi?
A Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản Huobi của bạn trong vòng 3 ngày làm việc sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bạn không nhận được trong vòng 3 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi hoặc gửi email tới [email protected]