Phần thưởng chào mừng
Phần thưởng lên tới $170
Làm theo các nhiệm vụ dành cho người mới để bắt đầu và kiếm phần thưởng chào mừng $ 170 có thời hạn!
Đếm ngược
00
Giờ
00
Phút
00
Giây
1
Đăng ký
2
Hoàn thành nhiệm vụ
3
Nhận $170
Nhiệm vụ cơ bản
Point Card
Đã hoàn thành

$10

Hoàn thành xác minh ID để nhận $10 Point Card.

Point Card
Đã hoàn thành

$30

Gửi nạp 100$ để nhận được $30 Point Card.

0%
Nhiệm vụ nâng cao
Point Card
Đã hoàn thành

$10

Giao dịch $100 trên exchange nhận $10 Point Card.

0%
Point Card
Đã hoàn thành

$40

Giao dịch $1,000 trên exchange nhận $40 Point Card.

0%
Point Card
Đã hoàn thành

$80

Giao dịch $10,000 trên exchange nhận $80 Point Card.

0%

Mời bạn bè nhận 170 $ tiền thưởng, kiếm 30% tiền hoa hồng.

Quy tắc
Phần thưởng chào mừng chỉ dành cho người dùng mới trong vòng 15 ngày đầu tiên sau khi đăng ký.
Người dùng cần đổi thưởng lần lượt sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Mỗi phần thưởng chỉ có thể đổi một lần.
Chiến dịch này không khả dụng cho người dùng từ Trung Quốc đại lục, Singapore, Venezuela, Iran, Triều Tiên, Cuba, Syria và Sudan.
Huobi có quyền truất quyền của những người dùng thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào hoặc tạm ngưng tài khoản đối với bất kỳ hành vi đăng ký nhiều tài khoản được phát hiện.
FAQ
Q Point Card Huobi là gì ?
A
-Thẻ điểm Huobi có thể được sử dụng để khấu trừ phí giao dịch của bạn, nó có giá trị trong vòng 2 tuần sau khi bạn nhận được.
-Không thể chuyển nhượng Huobi Point hoặc để thanh toán phí rút tiền.
-Khi thẻ tích điểm Huobi được áp dụng để thanh toán phí giao dịch, sẽ không được hoàn phí hoa hồng.
-Check Point Card balance here.#}
-Activate Point Card deduction here.#}
Q Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền thưởng của tôi không tự động tài khoản của tôi?
A Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản Huobi của bạn trong vòng 3 ngày làm việc sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bạn không nhận được trong vòng 3 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi hoặc gửi email tới [email protected]