Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Deutsch
Français
Español (España)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Tiền tệ
$ USD
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
₩ KRW
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
S$ SGD
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR

ETH2.0 Instant Exchange

Earn BETH now

Beacon Chain Progress
-- ETH
ETH currently staked 0
Validator 0
ETH 2.0 Beacon Chain Genesis Mining My Rewards
Holding Period Yield 0
Exchange ratio 0

About ETH 2.0 Instant Exchange

 • Exchange ratio: 1 ETH: 1 BETH
 • Minimum amount: 0.1 ETH
 • Giá BETH: Giao dịch BETH hiện có sẵn trên Huobi Global với các cặp BETH/USDT và BETH/ETH
 • Phân phối phần thưởng: Thu nhập BETH từ chuỗi nắm giữ ETH 2.0 sẽ được phân phối vào ngày T+1 theo ảnh chụp nhanh của việc nắm giữ BETH. APY được ước tính là từ 4% đến 20%, tùy thuộc vào số tiền thực tế nhận được
 • Trách nhiệm rủi ro mất tài sản: Trao đổi ETH 2.0 đi kèm với rủi ro mất cắp BETH sẽ do Huobi Global đảm nhận. Người dùng không phải chịu trách nhiệm cho những chi phí đó
 • Theo quy tắc của chuỗi ETH 2.0, ETH sẽ được giao dịch thành BETH sau khi giao dịch ETH 2.0 và không thể lấy lại được
 • Chuyển khoản không được hỗ trợ trong Giai đoạn 0 của ETH 2.0 và không thể rút BETH. Tính khả dụng của các tính năng nạp và rút tiền sẽ được xác định bởi tiến độ phát triển ETH 2.0, dự kiến sẽ mất khoảng 1-2 năm

Transaction & Snapshot Rules for BETH

 • There is a 48-hour lockup period for BETH after the exchange, during which earnings will be generated but is not available for trading. After 48 hours, BETH will be automatically unlocked and be made available for trading
 • Vì BETH là token vốn chủ sở hữu, người dùng không thể nhận được phần thưởng nắm giữ từ chuỗi ETH 2.0 nếu họ bán BETH trước thời gian chụp ảnh nhanh
 • Ảnh chụp nhanh về số dư BETH của người dùng sẽ được thực hiện vào một thời điểm ngẫu nhiên vào khoảng 24:00 hàng ngày và phần thưởng nắm giữ từ chuỗi ETH 2.0 sẽ được phân phối vào tài khoản Giao ngay của người dùng vào ngày T+1 theo số dư BETH trong ảnh chụp nhanh. Nếu có bất thường trong chuỗi ETH Beacon, việc phân phối phần thưởng sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế trên chuỗi

At present, Ethereum is a proof-of-work (PoW) blockchain network. Due to its high mining cost, it requires a significant amount of hardware and power resources, which made it difficult for ordinary users to participate and results in a higher level of centralization.

About BETH

 • BETH, hoặc Beacon ETH, đề cập đến token của Beacon Chain, được thu được bởi những người dùng tham gia nắm giữ ETH 2.0. Người dùng có thể tận hưởng phần thưởng nắm giữ từ chuỗi ETH 2.0 mỗi ngày theo số tiền nắm giữ BETH của họ trên Huobi Global
Phase 0Beacon Chain 2020
Phase 1Shard Chain 2021
Phase 1.5The Merge 1.x 2022
Phase 2Full Feature 2022

Giai đoạn 0 là giai đoạn khởi đầu của ETH 2.0. Sau đó, chuỗi beacon khởi động và trở thành người điều phối và quản lý sự tương tác giữa 64 chuỗi phân đoạn trong Giai đoạn 1. Trong Giai đoạn 1.5, Ethereum 1.x dựa trên chuỗi bằng chứng công việc (PoW) sẽ được hợp nhất vào ETH 2.0 ở dạng chuỗi phân mảnh. Các tính năng đầy đủ bao gồm hợp đồng thông minh sẽ có sẵn trong Giai đoạn 2.