Thẻ điểm của tôi1 Điểm ≈ 1 USDT

Ví dụ về khấu trừ thẻ điểm >

Có thể dùng

- - Điểm

Bao gồm point giới hạn - - Điểm

Đang đặt lệnh

- - Điểm

Có thể dùngĐã hết hạn
điểm còn lạitổng điểm dành thời gian Thời gian hết hạn
Không có dữ liệu
Lịch sử mua
Tên gói Số lượng gói Tổng lượng point Tổng lượng chuyển khoản Số lượng có thể dùng Số lượng thu hồi Trạng thái Có hiệu lực Thời gian mua Thời gian chuyển Thời gian hết hạn
Không có dữ liệu
Chi tiết thẻ điểm
Số lượng Loại Thời gian Trạng thái Hoạt động
Không có dữ liệu