Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >

Nhắc nhở

Nếu như điện thoại của bạn không nhận được mã tin nhắn, kiến nghị bạn căn cứ vào hướng dẫn cài đặt an toàn , sửa loại hình thức xác minh an toàn, đảm bảo việc sử dụng bình thường

Chỉ số HB10

---
--- Tăng
--- Cao nhất
--- Thấp nhất
  • Tên Chỉ số Chỉ số HB10
  • Chỉ số HUOBI 10
  • Ngày công bố 2018-05-23
  • Số lượng tiền 10
  • Giới thiệu liên quan

Chỉ số chính của Huobi bao gồm 10 loại tiền tệ có giá trị cao trong thị trường trên sàn giao dịch trực tuyến hợp thành, lưu hành tốt trong phạm vi lớn, phản ánh tổng hợp hoàn chỉnh hiệu suất của sàn giao dịch Huobi Global

 

Không gian mẫu chỉ số này là toàn bộ các loại tiền giao dịch USDT của sàn giao dịch trực tuyến Huobi pro, theo các thuộc tính khác nhau của chủ sở hữu tài sản blockchain, có thể được chia thành 4 loại"tiền", "sàn giao dịch", "ứng dụng" và "tài sản mã hoá".

Tiền điện tử là chỉ một loại tài sản được phát triển dựa trên công nghệ blockchain, không tương ứng với một trường hợp sử dụng đặt biệt nào và chức năng chính của nó chỉ là một loại tài sản để giao dịch, và giá trị chủ yếu biểu hiện qua tính biến động của tài sản.

Sàn giao dịch chỉ một loại tài sản có liên hệ kỹ thuật chặt chẽ với blockchain, và sàn giao dịch này có quyền sử dụng hoặc có quyền tham gia hỗ trợ ;

Ứng dụng đề cập đến một loại tài sản liên kết với trường hợp ứng dụng đặc biệt, và có quyền sử dụng, quyền tham gia hoặc có cổ tức nhất định;

Tài sản mã hoá chỉ các tài sản tiền tệ kỹ thuật số được liên kết với các tài sản thực tế như vàng và đô la Mỹ...v...v...

Trên cơ sở đó, chỉ số chính Huobi được tính theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của quý trước được lấy làm chỉ số cốt lõi của việc chọn mẫu, sử dụng công thức Pasche weighted composite price index để tính

Sử dụng dữ liệu trung bình hàng ngày có thể làm giảm tác động của biến động giá trong một ngày và phản ánh tốt hơn mức độ thanh khoản của tài sản kỹ thuật số trong thời gian kiểm toán. Ngoài ra, chỉ số này sẽ sử dụng tổng mức giao dịch trung bình hàng ngày của các tài sản blockchain khác nhau để xác định tỷ lệ các thành phần chỉ số của các loại tài sản blockchain khác nhau, nhằm phản ánh đầy đủ hiệu suất tổng thể của tài sản blockchain. Thể hiện sự phát triển tổng thể của các ứng dụng công nghệ blockchain khác nhau.