Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Deutsch
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Italiano
Nederlands
English (India)
Українська
हिन्दी
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
$ USD
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
₩ KRW
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
S$ SGD
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR

Hạn mức vay ký quỹ theo cấp

Hạn mức vay ký quỹ của bạn LV.

Cross

Isolated

Hạn mức vay coin -- --
  • Cấp độ người dùng của bạn sẽ được xác định bởi số HT đang hold của bạn và tổng khối lượng giao dịch (tương đương BTC) trong 30 ngày qua. Dữ liệu của tài khoản chính và tài khoản phụ của bạn sẽ được tính cùng nhau.
  • Khối lượng giao dịch của người dùng (tương đương BTC) trong 30 ngày qua được tính vào lúc 0:00 (GMT + 8) hàng ngày. Cụ thể, khối lượng giao dịch được chuyển đổi sang BTC dựa trên giá đóng của cặp giao dịch giữa BTC và đơn vị tiền tệ nhất định vào lúc 0:00 (GMT + 8) mỗi ngày.
  • Lượng nắm giữ HT hàng ngày được tính bằng một ngày
  • User level and loan limit are automatically updated at 4:00(GMT+8) every day;
  • Giới hạn cho vay, ký quỹ và nắm giữ của tài khoản phụ là 1/10 của tài khoản chính.
  • Trong Giao dịch Ký quỹ Chéo, các nhà đầu tư có thể sử dụng tất cả số dư có thể giao dịch của các loại tiền điện tử chính thống làm ký quỹ, trong khi trần ký quỹ được áp dụng cho các loại tiền điện tử không chính thống. Số tiền vượt quá mức trần sẽ không được tính là tiền ký quỹ. Các khoản cho vay tối đa có sẵn = Ký quỹ Hiệu quả* (Đòn bẩy - 1) - Số tiền đã cho vay.
Người dùng phổ thông
Cấp bậc
Lượng nắm giữ HT
Hạn mức vay coin
HT
Người dùng chuyên nghiệp
Cấp bậc
KL Giao dịch (30N) & Lượng nắm giữ HT
Hạn mức vay coin
Giá trị BTC   HT
Ký Quỹ & Giới Hạn Nắm giữ
Token
Giới Hạn Ký Quỹ
Hệ số Điều chỉnh Ký quỹ
Hệ số Điều chỉnh Khoản vay
Position limit