Mời bạn bè
Mời bạn bè bằng cách chia sẻ liên kết để đăng kí tài khoản Huobi
Đăng ký bạn bè
Bạn bè chấp nhận lời mời, đăng ký tài khoản Huobi và thực hiện giao dịch spot
Nhận tỷ lệ chiết khấu tương ứng
Dễ dàng nhận chiết khấu phí giao dịch!