Các đặc quyền bạn sẽ nhận
Quảng cáo được ưu tiên
Quảng cáo có cùng giá được ưu tiên lên trước
Logo kim cương / vương miện độc quyền
Đáng tin cậy và xác thực
Nhóm hỗ trợ khách hàng VIP 24/7
Dịch vụ độc quyền một kèm một
kênh xử lý nhanh
Yêu cầu đối với V-Advertiser
Để tả
Hoàn thành liên kết SMS và email
Liên kết thành công
Hoàn tất xác minh ID và xác minh nâng cao
Xác minh ngay
Tài khoản của bạn phải có tối thiểu 0 USDT hoặc 0 HUSD
Nạp tiền thành công