Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >

Giá gốc HB10

Thông tin liên quan HB10
Giới thiệu liên quan

HB10 là một tài sản số dựa trên "chỉ số chính của Huobi" làm đối tượng theo dõi và thúc đẩy trao đổi và lưu thông các tài sản kỹ thuật số ở rủi ro thấp.

HB10 sử dụng phương pháp sao chép hoàn chỉnh, tài sản kỹ thuật số của bạn hoàn toàn được điều chỉnh theo biến động của các chỉ số chính Huobi, để đạt được chỉ số của loại tiền mà bạn theo dõi

Người dùng có thể trao đổi HB10 để giữ chỉ số chính của Huobi, và gián tiếp có cơ hội trao đổi một rổ tài sản kỹ thuật số tương ứng với chỉ số chính của Huobi, để người dùng có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để đầu tư vào tổng hợp tài sản kỹ thuật số có rủi ro thấp.

Trong môi trường thị trường phi đơn phương, HB10 có lợi cho việc cung cấp cho người dùng công cụ dài hạn về trao đổi tài sản kỹ thuật số với các rủi ro thấp và mục tiêu đa dạng.

Tải chi tiết chương trình HB10
Phân bổ kho ( quy đổi ra USDT)