Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
ZED(Zed Token)
The ZED Token is a fungible cryptographic token that exists on the Ethereum and Polygon blockchains. The ZED Token will become the main utility token and in-game currency of ZED RUN and is intended to be leveraged across future P&E utility-based video games. Future Future Labs has collaborated with ZED RUN to develop, integrate and distribute the ZED Token. In collaboration with already established networks, video games and communities we anticipate a fairer and more rapid distribution of the ZED Token.
White Paper & Cộng đồng
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2022-07-11
Tổng cung
1000000000
Nguồn cung đang lưu hành
70000000 (July 11, 2022)
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
$0.15 (private) / $0.20 (public)