Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
XDC(XinFin Digital Contract )
XDC Network is a Layer 1 EVM compatible network, which means what runs on Ethereum will run on XDC Network. The enterprise-grade XDC Network is compatible with ISO 20022 financial messaging standards and can power a wide range of novel blockchain use cases.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
107
Thời gian ICO
2018-02-05
Tổng cung
37705012699
Nguồn cung đang lưu hành
12305012699 (4 May, 2022)
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---