Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
UOS(Ultra)
Ultra is the first entertainment platform providing a variety of games industry services (game store, NFT marketplace, Developer SDK, etc.) under a single roof, offering a seamless experience to all.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
396
Thời gian ICO
2019-07-14
Tổng cung
1000000000
Nguồn cung đang lưu hành
283372124 (28/04/2022)
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Private sale: 95,418,298 tokens for $6,372,191 at ~0.067$ IEO: 100,000,000 tokens for $5,000,000 at 0.05$ - 1412 participants