Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
POOLZ(Poolz Finance)
Poolz.Finance is an Investment platform and Web3 Hub for early-stage Blockchain startups
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
832
Thời gian ICO
2021-01-15
Tổng cung
5000000
Nguồn cung đang lưu hành
3271330 (30th June ,2022)
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Seed round - $0.35 Strategic round - $0.455 Private Sale 1 - $0.47775 Private Sale 2 - $0.5005 Public - $0.7