Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
LIKE(Only1 )
Only1 is an NFT access-based social network built on Solana where creators earn
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
---
Tổng cung
500000000
Nguồn cung đang lưu hành
104997916
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Seed: 0.03 USD/LIKE P1: 0.036 USD/LIKE P2: 0.044 USD/LIKE P3: 0.052 USD/LIKE Public: 0.06 USD/LIKE Strategic: 0.2 USD/LIKE