Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
LBL(LABEL Foundation)
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2021-10-17
Tổng cung
3000000000
Nguồn cung đang lưu hành
791369062
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Seed Price: $0.0015 Strategic Price: $0.0018 Private Price: $0.0024 Public Price: $0.0030