Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Deutsch
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Italiano
Nederlands
English (India)
Українська
हिन्दी
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
$ USD
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
₩ KRW
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
S$ SGD
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
KUBE(KubeCoin)
The digital currency that aims to revolutionize the leisure and travel industries
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
 USDT
Thời gian ICO
---
Tổng cung
480000000
Nguồn cung đang lưu hành
1153846
Vốn hóa thị trường
0  USDT
Vốn hóa thị trường lưu hành
0  USDT
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Presale (3 phases): 0,04 $/KC - 0,05 $/KC - 0,06 $/KC ICO price: $0.13 $/KC Public release: $0.26 $/KC