Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
KRIPTO(Kriptokoin)
KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology. With the Kriptokoin token, Kriptokoin.com's visitors are given the opportunity to participate in special surveys and events, NFT Purchase, game play with the gamefi project, special prizes and other experiences.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
1800
Thời gian ICO
2022-04-11
Tổng cung
100000000000 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Nguồn cung đang lưu hành
5319400000 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---