Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
HOOP(Chibi Dinos)
Chibi Dinos is an ever expanding ecosystem spanning the Metaverse and Play to Earn Gaming that allows players to interact, predict, compete, and collect. Player focused and driven by community, the lore and gameplay will be influenced and directed by users. The flagship game of the Chibi Dinos Universe is Primal Hoop, a competitive player controlled arcade style basketball game featuring single and multiplayer game modes and an adventure RPG.
White Paper & Cộng đồng
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
2900
Thời gian ICO
---
Tổng cung
350000000
Nguồn cung đang lưu hành
5416250
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---