Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Deutsch
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Italiano
Nederlands
English (India)
Українська
हिन्दी
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
$ USD
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
₩ KRW
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
S$ SGD
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
FIU(beFITTER)
beFITTER is a web3 FitnessFi and SocialFi application that aims to make a healthy lifestyle irresistible.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
0 USDT
Thời gian ICO
2022-07-18
Tổng cung
1000000000
Nguồn cung đang lưu hành
42000000 (July 18th, 2022)
Vốn hóa thị trường
0  USDT
Vốn hóa thị trường lưu hành
0  USDT
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Only sale price: 0.015