Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Deutsch
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Italiano
Nederlands
English (India)
Українська
हिन्दी
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
$ USD
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
₩ KRW
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
S$ SGD
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
CUDOS(Cudos)
Cudos is a decentralised blockchain compute network bringing scalable computation to permissionless smart contracts, providing: • Blockchains a layer 2, Turing complete compute capacity accessible via smart contract • Cloud services at a fraction of the cost and with extended personalisation and functionality
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
0 USDT
Thời gian ICO
2021-01-12
Tổng cung
10000000000
Nguồn cung đang lưu hành
2840000000
Vốn hóa thị trường
0  USDT
Vốn hóa thị trường lưu hành
0  USDT
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
$0.003 and $0.0045