Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
COTI(COTI)
COTI is a fully encompassing “finance on the blockchain” ecosystem that is designed specifically to meet the challenges of both centralized finance (fees, latency, global inclusion and risk) and decentralized finance (fess, clogging and complexity) by introducing a new type of DAG-based base protocol and infrastructure that is scalable, fast, private, inclusive, low cost and is optimized for finance.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
314
Thời gian ICO
2019-06-04
Tổng cung
2000000000 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Nguồn cung đang lưu hành
1176271233 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---