Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
BP(BEYOND)
Beyond Protocol is a blockchain providing a decentralized security layer and smart contract platform for the Internet of Things. Adding the protocol to IoT devices makes them probabilistically impossible to hack, allowing them to safely communicate and pay each other with crypto or fiat. From Beyond Protocol's Mega App Store, developers can build applications any combination of devices and monetize them.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2021-10-04
Tổng cung
500000000
Nguồn cung đang lưu hành
120995139
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Pre-Sale: $.01 - $1.00 based on SAFT