Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
ANTEX(Antex)
Antex is a financial decentralized infrastructure that provides the foundational building layers for a new digital economy with the following products: stablecoin, crypto/fiat, DEX, launchpad, lock liquidity, and lock token and connecting crypto to the real world.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2021-11-20
Tổng cung
100000000000
Nguồn cung đang lưu hành
12290950000
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Seed round price: $0.0001 / ANTEX Private round price: $0.00013/ ANTEX Presale price: $0.00018/ ANTEX Public Sale price: $0.00025 / ANTEX