Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
ADP(Adappter Token)
Adappter Project is based on a ‘Reward Platform’ using R2E (Read To Earn), T2E (Time To Earn), and P2E (Play To Earn), and becomes a global portal platform which links various partners in the ecosystem.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
953
Thời gian ICO
2019-08-18
Tổng cung
4960497045
Nguồn cung đang lưu hành
748100179
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Private sell price 0.0017 ~ 0.0034