Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
ABBC(ABBC Coin)
ABBC serves the finest blockchain platform that ensures seamless crypto transactions, top-tier online shopping facility for users and traders alike, executing philanthropic initiatives and implementing most advanced security features in protecting user’s privacy and control over digital assets.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2019-10-09
Tổng cung
1500000000
Nguồn cung đang lưu hành
1000000000
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
$0.2