Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Vàng Huobi
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Kim cương Huobi
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >
Trung tâm đăng ký > Đơn yêu cầu xin đưa tiền lên sàn
  • Thông tin chủ thể
  • Thông tin dự án
  • Thông tin token
  • Financing & Offering
  • Thông tin khác
Thông tin chủ thể Mã dự án ---
Người phu trách chính dự án (ít nhẩt 3 người)
  • Vui lòng chọn
  • CMND Trung Quốc
  • Hộ chiếu
  • Bằng lái xe
Tải lên lại
Tải lên lại
Tải lên lại
Tải lên lại
Thành viên khác (Tuỳ chọn)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
Thông tin dự án Mã dự án ---
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
Thông tin token Mã dự án ---
Lấy Coinmarketcap và Etherscan (thích hợp với ERC20 token) có thể tra xem thông tin làm chuẩn
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000) Nếu thông qua hợp đồng thông minh, xin cung cấp địa chỉ hợp đồng thông minh, mới nhất, và có thể tra xem được
(0/3000) Nếu tổng lượng token không cố định, xin cung cấp hình thức biến động tổng lượng Token và giải thích tình trạng
(0/3000) Chi tiết lượng lưu thông thực tế cần bao gồm tập đoàn, airdrop, cố vấn, mở các giai đoạn đầu tư (release time details).
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
Tải lên lại Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB. Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.(Báo cáo kiểm toán bảo mật token của hợp đồng thông minh)
Tải lên lại Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.(Báo cáo kiểm toán an ninh khoá kho của hợp đồng thông minh)
Financing & Offering Mã dự án ---
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
Thông tin khác Mã dự án ---
Vui lòng cung cấp số lượng người theo dõi hoạt động của dự án trên các nền tảng truyền thông xã hội, địa chỉ của các nền tảng này hoặc phương pháp tham gia.
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
Vui lòng cung cấp các tài liệu sau dưới dạng tệp đính kèm. (Tuỳ chọn)
Tải lên lại Chỉ hỗ trợ các tệp định dạng jpg / png / jpeg / pdf, kích thước dưới 30 MB.
Tải lên lại Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.
Tải lên lại Chỉ hỗ trợ các tệp pdf có kích thước không vượt quá 30 MB.
4 câu hỏi về Huobi (Tuỳ chọn)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
(0/3000)
Tất cả thông tin đăng kí lên sàn đã lưu thành công. Bạn chắc chắn muốn gửi đi?   

Gửi thành công

Quay lại