{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}
Quản lý API

Nhắc nhở

Huobi cung cấp cho bạn API rộng rãi, bạn có thể sử dụng API tra vấn tình hình, tự động giao dịch và các dịch vụ khác. Thông qua file tra xem hướng dẫn sử dụng.

Mỗi tài khoản người dùng cài đặt nhiều nhất 5 cặp chìa khoá bí mật.

Vui lòng không tiết lộ chìa khoá bảo mật của bạn cho bất cứ ai, để tránh những tổn thất không đáng có. Vì lý do an toàn bảo mật, chúng tôi kiến nghị bạn nên liên kết chìa khoá bảo mật của mình với địa chỉ IP, Mỗi API Ke có thể liên kết nhiều nhất 10 địa chỉ IP hoặc đoạn IP.

một địa IP hoặc đoạn IP có thể trực tiếp điền, nhiều đỉa chỉ IP hoặc đoạn IP dùng dấy phảy để phân cách ví dụ:192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.0.1/24

Thời gian tạo mớiGhi chúQuyền hạnTruy cập chìa khóa bí mật Access KeyBind IP AddressThời gian có hiệu lực còn lại (ngày)StatusAction