Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >
Phí giao dịch exchange và ký quỹ Chia sẻ phí thủ tục thấp như thế nào?
  • Cặp giao dịch
  • Lệnh
  • Nuốt lệnh
Nhắc nhở
  • 1. Lệnh là lệnh giới hạn mà bạn thực hiện chưa thành giao với lệnh hiện tại, đồng thời là lệnh chờ được đặt trong lệnh mua bán để chờ thành giao, nó tăng thêm tính lưu động của lệnh mua bán.
  • 2. Khi lệnh chờ của người khác chủ động thành giao với lệnh chờ mà bạn thực hiện, bạn sẽ thanh toán chi phí thủ tục giao dịch của lệnh (vui lòng chú ý khi lệnh giới hạn của người khác thành giao với lệnh giới hạn của bạn, mà thời gian thực hiện lệnh lại sớm hơn bạn, bạn sẽ thanh toán phí taker).
  • 3.taker là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường mà bạn thực hiện thành giao trực tiếp với lệnh hiện tại.
  • 4. Khi lệnh chờ mà bạn thực hiện chủ động thành giao với lệnh chờ của người khác, bạn sẽ thanh toán phí thủ tục giao dịch taker.
  • 5. Phí thủ tục giao dịch sẽ được trừ từ trong tổng mức giao dịch của bạn. Nếu sau khi thành giao nhận được tài sản Bitcoin, thì thanh toán phí thủ tục giao dịch Bitcoin.