ETH2.0 Instant Exchange

Earn BETH now

Beacon Chain Progress
-- ETH
ETH currently pledged 0
Validator 0
ETH 2.0 Beacon Chain Genesis Mining My Rewards
Earnings from holding BETH 0
Exchange ratio 0

About ETH 2.0 Instant Exchange

 • Exchange ratio: 1 ETH: 1 BETH
 • Minimum amount: 0.1 ETH
 • BETH Fiyatı: BETH işlemleri artık Huobi Global'da BETH/USDT ve BETH/ETH çiftleriyle gerçekleştirilebilecek
 • Kazanç dağıtımı: ETH 2.0 Staking zincirinden gelen kazançlar, BETH varlıklarının snapshot'ı (anlık durumu) göz önüne alınarak T+1 gün usulüyle dağıtılacaktır. Alınan gerçek miktara bağlı olarak, APY'nin (Yıllık Faiz Getirisi) %4 ile %20 arasında olması beklenmektedir
 • Hak kaybı riskine ilişkin sorumluluk: ETH 2.0 değişimi, Huobi Global tarafından üstlenilen BETH hak kaybı riskini beraberinde taşır. Söz konusu masraflardan kullanıcılar sorumlu değildir
 • ETH 2.0 zinciri kurallarına göre ETH, ETH 2.0 değişiminden sonra BETH'e dönüştürülecektir ve geri alınamayacaktır
 • ETH 2.0 Faz 0 esnasında transfer desteği verilmeyecektir ve BETH çekilemeyecektir. Para yatırma ve çekme özelliklerinin kullanılabilirliği, ETH 2.0'ın geliştirme sürecinde belirlenecek ve bu sürecin yaklaşık 1 ila 2 yılda tamamlanması beklenmektedir

Transaction & Snapshot Rules for BETH

 • There has a 48-hour lockup period for BETH after the exchange, during which earnings will be generated but is not available for trading. After 48 hours, BETH will be automatically unlocked and be made available for trading
 • BETH bir özsermaye jetonu olduğundan, kullanıcılar snapshot tarihinden önce BETH satarsa ETH 2.0 zincirinden kazançlarını alamaz
 • Kullanıcıların BETH bakiyesinin snapshot'ı (anlık durumu) her gün saat 24:00 civarında rastgele bir vakitte alınacaktır ve ETH 2.0 zincirinden gelen staking kazançları, kullanıcının Spot hesabına snapshot'taki BETH bakiyesine göre T+1 gün usulüyle dağıtılacaktır. ETH İşaret (Beacon) zincirinde bir anormallik söz konusu olursa kazanç dağıtımı, zincirin gerçek durumuna tabi olacaktır

At present, Ethereum is a proof-of-work (PoW) blockchain network. Due to its high mining cost, it requires a significant amount of hardware and power resources, which made it difficult for ordinary users to participate in and resulted in a higher level of centralization.

About BETH

 • BETH veya Beacon ETH; Beacon Zinciri'ne karşılık gelir. Beacon Zinciri, ETH 2.0 staking'e katılan kullanıcılar tarafından toplanır. Kullanıcılar, Huobi Global'daki BETH varlıklarına göre ETH 2.0 zincirinden her gün staking kazançlarını elde edebilirler
Phase 0Beacon Chain 2020
Phase 1Shard Chain 2021
Phase 1.5The Merge 1.x 2021
Phase 2Full Feature 2021

Faz 0, ETH 2.0'ın oluşum fazıdır. Ardından, işaret (beacon) zinciri başlar ve Faz 1'deki 64 parça (shard) zinciri arasındaki etkileşimin koordinatörü ve yöneticisi olur. Aşama 1.5'te, emek ispatı (PoW) zincirine dayalı Ethereum 1.x, parça (shard) zinciri halinde ETH 2.0 ile birleştirilecektir. Akıllı sözleşmeler dahil tüm özellikler, Faz 2'de sunulacaktır.