Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
İşlem Hesabı > Geçmiş
Son İşlemler
  • Zaman
  • Para birimi
  • Türü
  • Miktar
  • Durum
  • İşlem
  • Para Yatırma Geçmişi
  • Para çekme geçmişi
  • Transfer Geçmişi
  • Diğer Geçmiş