Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Başvuru Merkezi > İzin Başvuru Formu
İzin Başvuru Formu
Tekrar yükleyin Sadece 10 MB ve altındaki jpg/png/jpeg formatına sahip dosyalar desteklenir.
Tekrar yükleyin Only jpg/png/jpeg/pdf files with a size of or under 30 MB can be uploaded. Please make sure your photo and the ID card text are clear. Örnek
Tekrar yükleyin Ana iş deneyiminin tanımı. Sadece 30 MB veya daha küçük boyutlu pdf dosyalarını destekleyin.
Tekrar yükleyin Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü. Sadece 10 MB ve altındaki jpg/png/jpeg formatına sahip dosyalar desteklenir.
Tekrar yükleyin Ana iş deneyiminin tanımı. Sadece 30 MB veya daha küçük boyutlu pdf dosyalarını destekleyin.
Tekrar yükleyin Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü. Sadece 10 MB ve altındaki jpg/png/jpeg formatına sahip dosyalar desteklenir.
Tekrar yükleyin Ana iş deneyiminin tanımı. Sadece 30 MB veya daha küçük boyutlu pdf dosyalarını destekleyin.
  • Gerçek kişi niteliğindeki hissedarlar
  • Yöneticiler
  • Yöneticiler ve gerçek kişi niteliğindeki hissedarlar
Tekrar yükleyin Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü. Sadece 10 MB ve altındaki jpg/png/jpeg formatına sahip dosyalar desteklenir.
Tekrar yükleyin Ana iş deneyiminin tanımı. Sadece 30 MB veya daha küçük boyutlu pdf dosyalarını destekleyin.