Huobi Global关于部分合约品种最大倍数调整公告(2022/9/23)

亲爱的用户:

您好! Huobi Global将对以下风控参数进行调整,预计将于2022年9月28日14:00(GMT+8)生效。调整详情如下:

 

1、 对部分USDT本位永续合约品种的最大倍数进行调整,调整前后详情如下:

合约品种

调整前最大倍数

调整后最大倍数

WAVES-USDT

75

50

PEOPLE-USDT

75

50

ONE-USDT

75

50

COMP-USDT

75

50

ENJ-USDT

75

50

AXS-USDT

75

50

XTZ-USDT

75

50

ALGO-USDT

75

50

TRX-USDT

75

50

UNI-USDT

75

50

GAL-USDT

75

50

VET-USDT

75

50

SUSHI-USDT

75

50

RSR-USDT

75

50

MKR-USDT

75

50

CRV-USDT

75

50

ZIL-USDT

75

50

1INCH-USDT

75

50

JASMY-USDT

75

50

LRC-USDT

75

50

ONT-USDT

75

50

DYDX-USDT

75

50

KNC-USDT

75

50

FTT-USDT

75

50

OMG-USDT

75

50

GRT-USDT

75

50

STORJ-USDT

75

50

IOST-USDT

75

50

BSV-USDT

75

50

ENS-USDT

75

50

IMX-USDT

75

50

CRO-USDT

75

50

ALICE-USDT

75

50

QTUM-USDT

75

50

CVC-USDT

75

50

SNX-USDT

75

50

FTM-USDT

75

50

ICP-USDT

75

50

THETA-USDT

75

50

AAVE-USDT

75

50

GALA-USDT

75

50

ATOM-USDT

75

50

2、对部分U本位交割合约品种的最大倍数进行调整,调整前后详情如下:

合约品种

调整前最大倍数

调整后最大倍数

BTC-USDT

200

50

ETH-USDT

200

50

 

3、对部分币本位永续合约品种的最大倍数进行调整,调整前后详情如下:

合约品种

调整前最大倍数

调整后最大倍数

DOGE-USD

75

50

XRP-USD

75

50

LINK-USD

75

50

TRX-USD

75

50

DOT-USD

75

50

ADA-USD

75

50

 

4、对部分币本位交割合约品种的最大倍数进行调整,调整前后详情如下:

合约品种

调整前最大倍数

调整后最大倍数

BTC-USD

200

50

ETH-USD

200

50

XRP-USD

75

50

ADA-USD

75

50

 

 

感谢您对Huobi Global的支持!

 

Huobi Global

2022年9月23日

 

 

点击立即下载iPhone或Android版APP

Huobi Global社群

Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/HuobiGlobal_zw

https://t.me/HuobiFutures_en

Huobi Global保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。数字资产的价格波动很大,投资交易数字资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。