Sự kiện Đặc biệt Huobi Earn dành cho Stablecoin: Tận hưởng tới 15% APY

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi Earn rất vui được ra mắt sự kiện đặc biệt cho những sản phẩm stablecoin. Tham gia ngay hôm nay và bạn có thể dễ dàng kiếm tới 15% APY. Bạn cũng có thể mời bạn bè kiếm tiền cùng chúng tôi. Đăng ký stablecoin và tăng thu nhập thụ động của bạn ngay!

Sản phẩm

Token

Số lượng Đăng ký

Ước tính APY

Linh hoạt

USDT

0-1.000 USDT

15,00%

1.000-10.000 USDT

3,20%

>10.000 USDT

3,20%

USDC

0-1.000 USDC

15,00%

1.000-10.000 USDC

3,20%

>10.000 USDC

3,00%

USDD

0-1.000 USDD

15,00%

1.000-10.000 USDD

5,00%

>10.000 USDD

3,00%

TUSD

0-500 TUSD

15,00%

500-10.000 TUSD

5,00%

>10.000 TUSD

3,00%

Cách tham gia:

  • Người dùng PC: Đăng nhập vào trang web chính thức Huobi > bấm vào Earn trên thanh điều hướng > bấm vào Huobi Earn trong menu thả xuống.

Bấm vào đây>>

  • Người dùng Ứng dụng: Đăng nhập Ứng dụng Huobi của bạn > bấm vào "Huobi Earn" trên trang chính.

Bấm vào đây>>

 

Huobi

Ngày 17 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.