Giá trị Ròng của Những Sản phẩm ETP bị Huỷ Niêm yết trên Huobi

Kính gửi người dùng Huobi ,

Huobi  đã vô hiệu hóa dịch vụ giao dịch ETP và trả lại tài sản USDT vào tài khoản của bạn.

Vào lúc 13:00 (UTC+7) ngày 21 tháng 11 năm 2022, giá trị ròng tương ứng của những sản phẩm sau như sau:

Sản phẩm ETP

Giá trị ròng

BTC*3

0.2350000000

BTC*(-3)

0.0003797600

ETH*3

0.0195000000

ETH*(-3)

0.0000009561

LINK*3

0.0000006299

LINK*(-3)

1.0276000000

BSV*3

0.0000006978

EOS*3

0.0000004593

EOS*(-3)

0.0000038800

DOT*2

0.0859000000

DOT*(-2)

0.3713530000

UNI*2

0.0389150000

UNI*(-2)

0.1003180000

LTC*3

0.0006940000

LTC*(-3)

0.0000003529

XRP*3

0.0000970400

XRP*(-3)

0.3168000000

BCH*3

0.0000095300

BCH*(-3)

0.0000716800

FIL*3

0.0000002120

FIL*(-3)

0.0000236800

ETH*(-1)

0.3744000000

BTC*(-1)

1.1041000000

Lưu ý:

Số tiền trả lại cuối cùng = Phiếu ETP người dùng * giá trị ròng

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

Huobi

Ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.