Làm thế nào để Tạo Tài khoản HTX

Làm thế nào để Tạo Tài khoản HTX (Trang web)

Bước 1: Truy cập trang web chính thức HTX: https://www.huobi.com/

Bước 2: Bấm vào Đăng ký ở giữa hoặc góc trên bên phải của trang.

Bước 3: Trên trang đăng ký, bạn có thể chọn tạo tài khoản bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Nếu bạn chọn đăng ký bằng email, chỉ cần nhập địa chỉ email, cài đặt mật khẩu và bấm vào Đăng ký.

Bước 4: Hoàn thành xác minh chống bot.

 

Sau khi hoàn tất xác minh chống bot, bạn sẽ nhận mã xác minh trong hộp thư đến email của bạn. Nhập mã xác minh để hoàn thành đăng ký.

Làm thế nào để Tạo Tài khoản HTX (Ứng dụng)

Bước 1: Tải và mở Ứng dụng HTX của bạn.

Bước 2: Bấm vào Tôi góc dưới cùng bên phải của trang chủ rồi bấm vào Đăng nhập / Đăng ký.

Bước 3: Trên trang đăng ký, bạn có thể chọn tạo tài khoản bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Nếu bạn chọn đăng ký bằng email, chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn, hoàn thành xác minh chống bot, nhập mã xác minh bạn nhận được và cài đặt mật khẩu. Hiện tại, bạn đã tạo thành công tài khoản HTX.