Nâng cấp hệ thống Mua/Bán Nhanh

Kính gửi người dùng,

Để nâng cao trải nghiệm giao dịch người dùng, Huobi Global sẽ thực hiện nâng cấp một phần hệ thống với dịch vụ Mua/Bán Nhanh vào ngày 21 tháng 8 năm 2022. Trong quá trình nâng cấp, những dịch vụ sau tạm thời không khả dụng: Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, Skrill và một vài phương thức chuyển khoản ngân hàng. P2P, bên thứ ba và phương thức thanh toán khác sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin lỗi vì bất tiện đã gây ra và chúng tôi trân trọng sự ủng hộ và thông cảm của bạn.

 

Huobi Global

2022/08/21

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.