Câu hỏi thường gặp PrimeEarn

1 、 PrimeEarn là gì?

PrimeEarn là sự kiện diễn ra trong thời gian giới hạn dành cho các sản phẩm tài chính thông thường có lợi suất cao do Huobi tạo ra dựa trên thương hiệu Prime. Nó chủ yếu tập trung vào các tài sản chính như BTC / ETH / USDT và các dự án ngôi sao. Người dùng có thể tham gia vào từng dự án PrimeEarn với tài sản nhàn rỗi để tăng thêm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Đối với mỗi dự án PrimeEarn, tỷ lệ hoàn vốn, quy tắc hoạt động, v.v. sẽ được điều chỉnh theo động lực thị trường và người dùng đăng ký thành công có thể hưởng tỷ lệ hoàn vốn hàng năm cao hơn mức trung bình của ngành. Trong khi tạo ra một nền tảng an toàn và đáng tin cậy hơn cho người dùng, Huobi cung cấp cho người dùng các tùy chọn quản lý tài sản tốt hơn để chống lại rủi ro biến động của thị trường.

2 、 Mối quan hệ giữa PrimeEarn, Huobi Earn và Primelist là gì?

Primelist là một hoạt động quảng bá tập trung vào các tài sản mới do Huobi đưa ra và dựa trên thương hiệu Prime. Người dùng có thể tham gia vào đợt airdrop sớm hoặc bán tokens giá thấp của dự án thông qua Primelist trước khi ra mắt coins mới.

Primelist khác với PrimeEarn chủ yếu về các loại tài sản được cung cấp. Trong khi Primelist tập trung vào việc phát hành các coins mới, PrimeEarn là một hoạt động bán nhanh các sản phẩm tài chính thông thường có lợi suất cao do Huobi Earn đặc biệt tung ra. Các sản phẩm tài chính tham gia từ PrimeEarn chủ yếu là các tài sản chính như BTC / ETH / USDT và các loại dự án nổi tiếng khác. Các hoạt động của PrimeEarn thường kéo dài trong 7 ngày và có thể kết thúc sớm hơn quy định khi số tiền được huy động. Những người đăng ký thành công PrimeEarn được hưởng tỷ lệ hoàn vốn hàng năm cao hơn mức trung bình của ngành.

3 、 Điều gì sẽ xảy ra với tài sản của tôi sau khi tôi đăng ký thành công các sản phẩm trong PrimeEarn?

Tài sản của bạn sẽ tăng giá trị theo tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm bạn đăng ký.

4 、 Có sản phẩm PrimeEarn bất kỳ lúc nào không?

Không, bạn chỉ có thể đăng ký trong sự kiện PrimeEarn. Nếu sản phẩm được bán hết trước, bạn sẽ phải đợi sản phẩm PrimeEarn tiếp theo.

5 、 Có phải PrimeEarn chỉ dành cho các sản phẩm tài chính chính thống có thời hạn cố định không?

Chúng tôi sẽ bổ sung các sản phẩm tài chính mới vào PrimeEarn phù hợp với điều kiện thị trường. Chú ý sự kiện!