Huobi Global sẽ hủy bỏ 13 cặp giao dịch vào ngày 18 tháng 1

Kính gửi người dùng,

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn, Huobi Global sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch sau vào lúc 15:00 (UTC+7) vào ngày 18 tháng 1 năm 2022:

 

ACT / BTC, AIDOC / ETH, AKRO / HUSD, APN / BTC, BCV / ETH, CMT / BTC, DGD / BTC, DHT / BTC, IOST / HT, NEO / HUSD, RTE / ETH, TOP / BTC, TRIBE / BTC

 

Xin lưu ý:

  • Do cặp giao dịch NEO / HUSD bị hủy niêm yết, tùy chọn Khoản vay tiền điện tử (Tài sản có thể cho vay: NEO; Tài sản thế chấp: HUSD) đã bị đóng. Không có lệnh cho vay crypto nào sẽ bị ảnh hưởng.
  • Vui lòng chọn các cặp giao dịch liên quan khác để giao dịch nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản nào của ACT, AIDOC, AKRO, APN, BCV, CMT, DGD, DHT, IOST, NEO, RTE, TOP và TRIBE.
  • Vui lòng hủy các lệnh đang chờ xử lý của các cặp giao dịch trên một cách kịp thời. Khi các cặp giao dịch bị xóa, các lệnh đang chờ xử lý sẽ tự động bị hủy và các tài sản đó sẽ được trả lại tài khoản Exchange của bạn.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và thấu hiểu của bạn.

 

Huobi Global

14 tháng 1 năm 2022

 

Giao dịch Ứng dụng Huobi Global (iOS / Android)

 

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/huobiofficial

https://t.me/HuobiFutures_en

 

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Ở trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Lời nhắc rủi ro của chúng tôi tại đây.