Câu hỏi thường gặp về Savings

1.Tiết kiệm linh hoạt là gì ?

Tiết kiệm Linh hoạt, một dịch vụ cho phép tài khoản để chuyển tài sản kỹ thuật số của bạn vào và tiết kiệm với các chức năng tính toán thu nhập hàng ngày và được tính theo thời gian thực, v.v.

 2. Phương pháp tính thu nhập từ Savings

Thu nhập sẽ được tính hàng ngày và việc tính thu nhập sẽ bắt đầu vào T + 1 sau ngày gửi vào. Thu nhập sẽ được thanh toán vào ngày T + 2 sau khi sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt được mua và thu nhập từ Khuyến mãi được thanh toán một lần khi đáo hạn.

 3. Đăng ký là gì?

Đăng ký có nghĩa là hành động mà người dùng có thể đăng ký để mua các sản phẩm tài chính của chúng tôi bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian khả dụng sau khi phát hành các sản phẩm tài chính này. Đăng ký và rút tiền sẽ mở từ 11:10 giờ Singapore đến 10:50 ngày hôm sau.

4. Đăng ký tự động là gì ?

Người dùng có thể thiết lập chức năng đăng ký tự động của các sản phẩm hiện tại. Sau khi chức năng này được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động chuyển tất cả số dư có thể sử dụng từ tài khoản giao dịch của người dùng sang tài khoản Tiết kiệm linh hoạt của người dùng và thu nhập sẽ được tính theo tiêu chuẩn hiện hành.

5. Thu nhập kép có khả dụng trên Tiết kiệm linh hoạt không ?

Thu nhập kép hoàn toàn khả dụng đối với Tiết kiệm linh hoạt.

Hướng dẫn: thu nhập được tạo từ tài khoản Tiết kiệm linh hoạt sẽ được tự động chuyển vào tài khoản giao dịch mỗi ngày. Sau khi người dùng mở đăng ký tự động, tài sản của tài khoản giao dịch (bao gồm cả thu nhập được trả) sẽ được tự động chuyển sang tài khoản Tiết kiệm linh hoạt hàng ngày, để tham gia tính vào thu nhập hiện tại hàng ngày. 

6. Cách rút tiền Tiết kiệm linh hoạt?

Rút tiền nhanh (T) và rút tiền theo tiêu chuẩn (T + 1) được áp dụng cho mục Tiết kiệm linh hoạt. Để có thể rút theo tiêu chuẩn, người dùng có thể có tài sản rút thực tế (với số tiền kiếm được của ngày rút tiền) trước 24:00 ngày hôm sau. Để rút nhanh, người dùng có thể có tài sản đã rút thực tế (không tính thu nhập của ngày rút) trước 24:00 của ngày đó. Xin lưu ý rằng có một số giới hạn mỗi ngày cho việc rút tiền nhanh trên mỗi loại khác nhau. Vui lòng tham khảo các tiêu chuẩn của các dự án hoặc sản phẩm hiện có.

7. Khuyễn mãi là gì?

Sau khi đơn hàng Khuyến mãi được đăng ký thành công, đơn hàng đó chỉ có thể được tự động rút về tài khoản giao dịch khi hết hạn trong hệ thống (rút sớm sẽ không khả dụng trong quá trình này).