Cẩm nang Huobi Futures – Bài 7:Giới thiệu Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn

Link Huobi Futures mới nhất : https://futures.huobi.be