C2C Loan GuideHướng dẫn sử dụng C2C lending

Làm thế nào cho vay

  1. Đăng nhập vào Huobi (https://www.huobi.com/en-us/), chọn mục 【 Ký quỹ】->【C2C Services】 và kích vào 【Ký quỹC2C 】mceclip0.png
  2. Sẽ hiện ra giao diện cho vay như hìnhmceclip1.png
  3. Sau khi chọn token cho vay, lãi suất vay hàng ngày, số lượng (với một khoảng thời gian vay mặc định trong 30 days), người dùng có thể nhấp vào ( cho vay).mceclip2.png
  4. Sau khi gửi thành công Đơn đặt hàng cho vay, người dùng có thể thấy hồ sơ Đơn đặt hàng cho vay trong hồ sơ [Đơn đặt hàng cho vay], đang chờ xử lý của người vay. Các đơn đặt hàng cho vay chưa được khớp có thể hủy bỏ.mceclip3.png
  5. Khi đối tác đã hoàn trả khoản vay, trạng thái khoản vay sẽ được cập nhật trong phần [Lịch sử cho vay] (lưu ý: người vay vẫn có quyền trả nợ trong thời gian vay nâng cao, thời gian vay thực tế phụ thuộc vào ngày hoàn trả).mceclip4.png

Ví dụ: Nếu Peter có tài sản tương đương 50.000USDT để cho vay, anh ta có thể đăng nhập vào Huobi và điều hướng đến tùy chọn menu [Dịch vụ C2C] trong 【Margin】, chỉ định lãi suất trong ngày (giả sử anh ta chọn lãi suất cho vay 0,05%) cho vay 50.000 USDT và nhấp vào nút [Cho vay]. Với thời hạn cho vay là 30 ngày, Peter sẽ nhận được 250 USDT tiền lãi cho vay sau 30 ngày. Nếu người vay hoàn trả khoản vay trước, lãi suất thực tế sẽ được tính theo giờ. Khi khoản vay đã được hoàn trả, Peter có thể chọn cho vay lại tài sản của mình.

FAQ

  1. Dịch vụ C2C là gì?

Người dùng có tài sản nhàn rỗi trong tài khoản của họ có thể chọn sử dụng Dịch vụ cho vay C2C và tối ưu hóa việc sử dụng tài sản của mình bằng cách cho vay liên tục các tài sản kỹ thuật số của mình.

  1. Lãi suất được tính như thế nào?

Số tiền lãi thực tế = số tiền tài sản vay * lãi suất hàng giờ * thời gian vay (1 - phí dịch vụ). Trong số đó, mức phí dịch vụ nền tảng là 18%. Tính toán lãi suất là trên cơ sở hàng giờ. Thời gian cho vay ngắn hơn 1 giờ sẽ được tính là 1 giờ. Bên vay có quyền trả nợ trước. Thời gian vay thực tế phụ thuộc vào ngày trả nợ thực tế.

  1. Lãi suất hàng ngày

Có 8 lựa chọn lãi suất hàng ngày mà người cho vay có thể chọn tùy thuộc vào điều kiện thị trường: 0,01% 0,02% 0,03% ,0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09%.