HTX Thêm Đánh giá Thanh khoản cho Market Makers

BTC/USDT
--
--
ETH/USDT
--
--

Kính gửi Market Makers của HTX,

Để phục vụ người dùng tốt hơn và nâng cao thanh khoản thị trường, HTX lên kế hoạch cập nhật cơ chế đánh giá cho những market maker giao ngay dựa trên kết quả đánh giá của họ vào tháng 2 năm 2023. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, chúng tôi sẽ kết hợp trọng số dept hàng tháng, chỉ số thanh khoản chính, trở thành tiêu chí đánh giá của chúng tôi.

 

Đối với Giao ngay cho Makers:

Chỉ số nào tốt hơn trong số 3 chỉ số sau đây của market maker sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động và xác định duy trì, thăng hoặc hạ cấp bậc.

Cấp bậc

Yêu cầu Xếp hạng

(Trọng số khối lượng giao dịch maker hàng tháng)

Hoặc

Phần trăm Khối lượng Giao dịch Maker

Chia sẻ một chiều so với tổng nền tảng

Hoặc

Yêu cầu Xếp hạng

(Trọng số depth hàng tháng)

Cấp S

[0, 30%]

/

≥1%

/

[0, 5%]

Cấp 1

(30%,70%]

/

[0,5%, 1%)

/

(5%,30%]

Cấp 2

(70%,100%]

/

-

/

(30%,100%]

Loại trừ

Những maket maker sẽ bị loại nếu cả trọng số khối lượng giao dịch maker hàng tháng và trọng số dept hàng tháng đều nhỏ hơn 1.000.000 USDT / tháng Dương lịch trong thời gian đánh giá.

 

Điều chỉnh Trọng số Những Cặp Giao dịch cho Market Makers

Những yếu tố đánh giá cho cặp giao dịch giao ngay sau tháng 4 năm 2023 niêm yết dưới đây.

Cặp

Hệ số Trọng số

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,1%)

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,5%)

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,1%)

BTC/USDT

1,0

1,98

3,47

2,90

ETH/USDT

1,0

1,98

2,64

2,15

TRX/USDT

6,6

1,06

0,77

0,66

HT/USDT

6,6

1,85

1,34

1,15

BTT/USDT

6,6

1,85

1,34

1,15

XRP/USDT

4,5

2,74

3,65

2,36

BCH/USDT

4,5

1,21

3,40

2,26

LTC/USDT

4,5

1,64

2,55

1,97

MATIC/USDT

4,5

3,87

6,45

4,76

ADA/USDT

4,5

6,49

8,67

6,02

AVAX/USDT

4,5

6,93

8,44

6,51

SOL/USDT

4,5

2,92

8,62

4,67

ATOM/USDT

4,5

4,00

5,29

4,19

DOT/USDT

4,5

2,76

4,34

3,11

LINK/USDT

4,5

2,64

4,25

3,25

ETC/USDT

4,5

2,64

3,93

3,07

Khác

2,0

3,96

8,36

3,88

Cặp USDD, cặp HT, cặp USDC

1,5

3,96

8,36

3,88

Những cặp BTC và ETH khác, những biểu tượng khác

1,2

3,96

8,36

3,88

Cặp Stablecoin

1,0

1,00

1,00

1,00

 

Những yếu tố điều chỉnh áp dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu, USDT-M kỳ hạn, Coin-M vĩnh cửu và Coin-M kỳ hạn.

Ký hiệu

Trọng số

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,1%)

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,3%)

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0.5%)

btc

1.00

1.60

2.78

2.33

eth

1.00

1.62

2.72

2.55

trx

1.73

3.40

0.95

1.10

ht

1.73

3.40

0.95

1.10

ada

2.08

2.04

1.74

1.18

atom

2.08

1.69

1.09

1.11

avax

2.08

4.03

3.57

3.35

bch

2.08

5.34

1.23

0.94

dot

2.08

3.79

2.46

1.43

etc

2.08

3.90

1.64

0.87

link

2.08

2.72

1.47

1.40

ltc

2.08

2.43

1.45

1.20

matic

2.08

5.28

3.03

2.41

sol

2.08

2.64

1.50

1.31

xrp

2.08

1.86

2.03

1.72

Others

1.13

3.89

2.28

1.96

Lưu ý: Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = (bán 1- mua 1) / [(bán 1 + mua 1) / 2]

 

Công thức Tính toán: (lấy một ký hiệu làm ví dụ)

Trọng số Dept

* Dept trọng số trung bình trong ngày = Tổng kích thước lệnh trong ngày * hệ số trọng số biểu tượng * hệ số chênh lệch đặt mua-chào bán / số ảnh chụp nhanh trong ngày

*Trọng số Dept trung bình hàng tháng = (∑ trọng số dept trung bình trong ngày) / số ngày hàng tháng

 

Lưu ý quan trọng:

  • Chu kỳ đánh giá là một tháng dương lịch từ 00:00:00 (UTC+8) vào ngày đầu tiên của tháng đến 23:59:59 (UTC+8) vào ngày cuối cùng của tháng.
  • Mức phí maker điều chỉnh vào ngày 16 của mỗi tháng dương lịch hoặc ngày làm việc đầu tiên sau ngày 16 nếu rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
  • HTX cung cấp cho mỗi market maker một báo cáo hàng ngày về hiệu suất tạo lập thị trường, báo cáo có thể xem trên Nền tảng Mở HTX - Workplace
  • Phí giao dịch âm với maker có hiệu lực ngay sau khi hoàn thành mỗi giao dịch.

 

Lưu ý quan trọng

  • Những quy tắc liên quan đến tạo lập thị trường có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo thời gian khi đội ngũ market maker HTX thấy phù hợp dựa trên thanh khoản hiện tại và hiệu quả của dept.
  • Thay đổi hoặc điều chỉnh đó gồm thêm hoặc xóa những ký hiệu có thể áp dụng, điều chỉnh những hệ số trọng số của ký hiệu và những hệ số trọng số chênh lệch đặt mua-chào bán,...
  • Không tính bất kỳ khối lượng giao dịch maker tạo ra từ hoạt động tự giao dịch.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

HTX
Ngày 29 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.