PrimeEarn - Hạn chế thời gian, hàng triệu lãi suất thưởng!

Kính gửi người dùng Huobi:

Huobi sẽ cung cấp mức tăng APY hấp dẫn cho những sản phẩm PrimeEarn để giúp tài sản nhàn rỗi của bạn hoạt động! Tất cả người dùng có thể đăng ký miễn phí mà không yêu cầu nạp trong thời gian sự kiện. Nếu bạn muốn phân bổ đăng ký cao hơn, bạn có thể nạp trước Auto-Invest USDT. Bạn nạp càng nhiều, bạn nhận phân bổ càng cao. Tham gia ngay với bạn bè để kiếm tiền cùng nhau trên Huobi Earn!

Cách tham gia:

 • Người dùng PC: Đăng nhập vào trang web chính thức Huobi > bấm vào "Earn" trên thanh điều hướng > bấm vào "Huobi Earn" trong menu thả xuống.

Bấm vào đây>>

 • Người dùng ứng dụng: Đăng nhập vào Ứng dụng Huobi của bạn > bấm vào "Huobi Earn" trên trang chính > chọn "PrimeEarn"

Bấm vào đây>>

Đăng ký bắt đầu: Từ 18:00:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 3 năm 2023

Phần thưởng 1: Nạp vào những Sản phẩm Cố định USDT/USDD/ETH để hưởng tới 15% APY

Token

Sản phẩm

APY

Giới hạn Nạp Tối đa

USDT

7 ngày cố định (không được phép rút sớm)

10%

50.000.000 USDT

USDD

14 ngày cố định (không được phép rút sớm)

15%

2.000.000 USDD

ETH

7 ngày cố định (không được phép rút sớm)

8%

20.000 ETH

 

Quy tắc Đăng ký:

 • Người dùng có thể tận hưởng phân bổ đăng ký 5.000 USDT cho những sản phẩm USDT PrimeEarn ở trên mà không yêu cầu nạp.
 • Để nhận phân bổ đăng ký cao hơn, người dùng cần nạp trước Auto-Invest USDT. Bạn nạp càng nhiều, bạn càng có thể nhận mức phân bổ cao hơn cho USDT Cố định.
 • Thời gian tính toán nạp cho Auto-Invest USDT: 23:00:00 (UTC+7) ngày 23 tháng 3 năm 2023 - 22:59:59 (UTC+7) ngày 29 tháng 3 năm 2023
 • Người dùng có thể đăng ký USDD Cố định mà không bị hạn chế giới hạn nạp.

Phần thưởng 2: Lợi ích bổ sung cho người dùng mới và hiện tại

 • Người dùng mới: Nạp số tiền ròng ≥ 300 USDT vào Tiết kiệm Linh hoạt từ 23:00:00 (UTC+7) ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến 22:59:59 (UTC+7) ngày 29 tháng 3 năm 2023 để hưởng thêm 2% APY, làm cho APY thực tế là 12%.
 • Người dùng hiện tại: Nạp số tiền ròng ≥ 1.000 USDT vào Tiết kiệm Linh hoạt từ 23:00:00 (UTC+7) ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến 22:59:59 (UTC+7) ngày 29 tháng 3 năm 2023 để hưởng thêm 1% APY, làm cho APY thực tế là 11%.
 • Lợi ích bổ sung cho người dùng mới và hiện tại chỉ giới hạn đối với loại tiền tệ USDT.
 • Người dùng mới và hiện tại đáp ứng yêu cầu có thể nhận được lãi suất bổ sung tối đa 100.000 USDT. Phần thưởng lãi suất bổ sung sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm sau khi sự kiện kết thúc.

 

Điều khoản và điều kiện:

 1. Người dùng mới được định nghĩa là người dùng đã đăng ký trước 22:59:59 ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC+7) và đã thực hiện lần mua đầu tiên sản phẩm Quản lý Tài chính Huobi.
 2. Khuyến nghị người dùng đăng ký gói "Quản lý Tài chính Ưu tiên" càng sớm càng tốt, vì nó được phân phối theo nguyên tắc đến trước, được phục vụ trước, và hoạt động sẽ kết thúc khi hết chỉ tiêu.
 3. Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền và thao túng nhiều tài khoản, sẽ bị loại. Huobi có quyền đóng băng các tài khoản gian lận và tịch thu bất kỳ lợi nhuận hoặc thu nhập gian lận.

 

Huobi

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.