Giao dịch để chia sẻ 42,600,000 TOP! Huobi ra mắt Cuộc thi Giao dịch TOP(TOP Network) vào ngày 5 tháng 12

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi sẽ ra mắt Cuộc thi Giao dịch TOP. Giao dịch TOP trong sự kiện để giành những phần thưởng tuyệt vời!

Tham gia Cuộc thi Giao dịch TOP để Chia sẻ 42,600,000 TOP

 

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 19:00 (UTC+7) ngày 12 tháng 12 năm 2022

Quy tắc sự kiện:

  • Người dùng truy cập trang sự kiện sẽ tự động đăng ký tham gia sự kiện. Nếu bạn không truy cập trang sự kiện, bạn sẽ không nhận phần thưởng từ sự kiện.
  • Những người tham gia giao dịch cặp giao dịch giao ngay TOP trong thời gian sự kiện đủ điều kiện để chia sẻ giải thưởng 42,600,000 TOP dựa trên khối lượng giao dịch giao ngay của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng/người thắng cuộc

Hạng 1

10,000,000 TOP

Hạng 2

8,000,000 TOP

Hạng 3

4,000,000 TOP

Hạng 4 - 10

1,000,000 TOP

Hạng 11 - 20

300,000 TOP

Hạng 20 trở xuống

Những người tham gia có khối lượng giao dịch ≥ 100 USDT sẽ chia sẻ 10,600,000 TOP tương ứng với khối lượng giao dịch của họ.

 

Điều khoản và Điều kiện:

  • Người dùng từ những quốc gia hoặc lãnh thổ sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc Đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Singapore, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria và Venezuela.
  • Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản Huobi của người thắng cuộc trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng sau 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
  • Huobi sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.

 

Nhắc nhở rủi ro:

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh điều khoản của thông báo, hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi.

 

Giao dịch tài sản kỹ thuật số và sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao do giá cả biến động lớn. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và thận trọng đưa ra quyết định trước khi giao dịch. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro.

 

Huobi

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.