Thông báo Huobi về Những Tình huống Ứng dụng HT

Kính gửi người dùng Huobi,

Sau cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng HT và Ban cố vấn Huobi, Huobi rất vui mừng thông báo rằng HT sẽ cấp dưới dạng token duy nhất để truy cập và sử dụng hệ sinh thái Huobi.

HT sẽ ra mắt với vai trò là chứng chỉ duy nhất của hệ sinh thái Huobi trong sự kiện Prime sắp tới để niêm yết DMC (Dominica Coin), trong đó HT là tài sản duy nhất được chấp nhận để đăng ký DMC.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ làm việc để mở rộng ứng dụng HT trong Prime, PrimePool và PrimeVote, cùng những yếu tố khác của hệ sinh thái Huobi.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến ​​và tiếng nói cộng đồng HT và tiếp tục nâng tầm vị thế HT như một loại tài sản cao cấp.

 

Huobi

Ngày 29 tháng 11 năm 2022