GALA hiện đã Mở Rút trên Huobi Global (ngày 5 tháng 11 năm 2022)

Kính gửi người dùng Huobi,

GALA hiện đã mở rút trên Huobi Global.

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro cao do biến động giá lớn. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ giao dịch của bạn.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

Huobi Global
Ngày 5 tháng 11 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.