Sự kiện hoàn toàn mới: Giao dịch HUNT để chia sẻ 48.000 giải thưởng USDT!

Thời gian: 20:00 (UTC+7) vào ngày 05 tháng 5 - 20:00 (UTC+7) vào ngày 12 tháng 5 năm 2022

Làm thế nào để tham gia:

 

 • Nhấp vào nút [Tham gia ngay] ở trên cùng để tham gia sự kiện và nhận phần thưởng của bạn.
 • Nhấp vào các liên kết sau để tham gia sự kiện này:

Web:https://www.huobi.com/en-us/topic/trading-activity-tmpl/?code=Lottery220505164141

App:https://www.huobi.com/en-us/topic/trading-activity-tmpl/h5/?code=Lottery220505164141

 

Sự kiện 1: Giao dịch, Quay và Giành 48.000 USDT

 • Người dùng đạt khối lượng giao dịch giao ngay tối thiểu là 500 USDT trị giá HUNT trên Huobi Global có thể quay Vòng quay vận may để chia sẻ tổng giải thưởng 48.000 USDT.
 • Các cấp của khối lượng giao dịch HUNT hàng ngày và cơ hội quay thưởng tương ứng như sau:
Khối lượng giao dịch giao ngay HUNT hàng ngày (USDT) Cơ hội quay mỗi ngày*
≥ $500 1 vòng
≥ $1,000 2 vòng
≥ $3,000 3 vòng
≥ $10,000 5 vòng
≥ $20,000 7 vòng

Ghi chú:

 • Trong trường hợp này, đồng hồ sẽ đặt lại về 0 lúc 23:00 (UTC+7) hàng ngày và trong vòng 24 giờ bắt đầu từ 23:00 (UTC+7), nó sẽ được coi là một ngày. Tất cả các cơ hội quay có được từ khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày được đáp ứng trong ngày chỉ có giá trị trong ngày. Số lượt quay sẽ được đặt lại vào ngày hôm sau.
 • Giải thưởng sẽ được trao trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước trong thời gian giải thưởng kéo dài.
 • Không có khối lượng giao dịch giao ngay nào mà phí được bù đắp bằng thẻ tích điểm sẽ được đưa vào tiến trình của nhiệm vụ giao dịch giao ngay.
 • Khối lượng giao dịch của các tài khoản phụ sẽ được ghi có vào các tài khoản mẹ tương ứng để tính tổng khối lượng giao dịch.
 • Mỗi người tham gia có thể quay “Bánh xe vận may” tối đa 49 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Cơ hội quay được tính toán tự động dựa trên khối lượng giao dịch đạt được vào mỗi ngày sự kiện.
 • Tất cả các giải thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản Huobi Global của người thắng cuộc trong vòng 14 ngày làm việc sau sự kiện. Nếu bạn không nhận được phần thưởng của mình trong vòng 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.

Các điều khoản và điều kiện:

 • Người tham gia được yêu cầu hoàn thành xác minh ID. Việc không hoàn thành xác minh ID trước khi chiến dịch kết thúc sẽ dẫn đến việc mất phần thưởng.
 • Các nhà tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
 • Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện này: Trung Quốc Đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Singapore, Sudan, Syria, Venezuela và Crimea.
 • Huobi Global có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của sự kiện này hoặc hủy bỏ sự kiện này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình.

Ở trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global.

 

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và các tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro cao do sự biến động giá đáng kể. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Vui lòng đọc lời nhắc rủi ro chi tiết của chúng tôi tại https://www.huobi.com/support/vi-vi/detail/54878651035953. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động giao dịch của bạn.

 

Huobi Global

05 tháng 5 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.