Huobi Global sẽ hủy bỏ 12 cặp giao dịch vào ngày 10 tháng 12

Kính gửi người dùng,

 

Huobi Global sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch sau vào lúc 08:00 (UTC) vào ngày 10 tháng 12:

ABT / ETH, EPIK / HT, FILDA / ETH, LXT / ETH, GẶP / ETH, MT / ETH, PC / ETH, PEARL / BTC, QASH / ETH, RING / ETH, TRB / ETH, ZJLT / ETH

 

Xin lưu ý:

  • Vui lòng chọn các cặp giao dịch có liên quan khác để giao dịch nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản nào của ABT, EPIK, FILDA, LXT, MEET, MT, PC, PEARL, QASH, RING, TRB và ZJLT.
  • Vui lòng hủy các lệnh đang chờ xử lý của các cặp giao dịch trên một cách kịp thời. Khi các cặp giao dịch bị xóa, các lệnh đang chờ xử lý sẽ tự động bị hủy và các tài sản đó sẽ được trả lại tài khoản Exchange của bạn.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ. 

 

Huobi Global

 

Ngày 8 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Giao dịch với ứng dụng Huobi Global (iOS / Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Phương tiện: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/HuobiFutures_en

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Ở trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Lời nhắc rủi ro của chúng tôitại đây.