HTX Cập nhật Hệ số Điều chỉnh Giao dịch Ký quỹ Chéo với FLOW

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ cập nhật hệ số điều chỉnh giao dịch ký quỹ chéo với FLOW lúc 09:00 (UTC+7) ngày 26 tháng 12 năm 2022.

 

Chi tiết điều chỉnh được nêu dưới đây:

Ký hiệu

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

FLOW

0,85

0,7

 

Nhắc nhở Rủi ro:

Hệ số điều chỉnh ký quỹ đề cập đến hệ số áp dụng cho giá trị thị trường token thế chấp khi tính toán số lượng ký quỹ hợp lệ. Token cần nhân với hệ số khi chúng sử dụng làm tài sản thế chấp. Xin lưu ý rằng số lượng ký quỹ hợp lệ sẽ bị giảm sau khi điều chỉnh.

 

HTX

Ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.